איך לקבל הלוואה הכי טובה

איך לקבל הלוואה הכי טובההלוואה משמעותה הסכם התחייבות בין מלווה, היכול להיות מוסד או אדם פרטי, לבין לווה. בהסכם זה הלווה מקבל סכום כסף מהמלווה ומתחייב להחזירו תוך תקופה מסוימת שנקבעה ביניהם.
כמו כן, הלווה מחזיר את סכום הכסף בתוספת ריבית, אשר מהווה את מחיר השימוש בסכום ההלוואה. סוגים שונים של הלוואה כיום, ישנו מגוון נרחב של סוגי הלוואה, המשתנים בהתאם לגורמים כגון הצמדה לסוג מטבע, סוג ריבית ואורך תקופת ההלוואה.

סוגים שונים של הלוואות

הלוואה יכולה להיות צמודה לשקלים או לדולרים, וכך או כך היא תשתנה בהתאם לערך המטבע. גם סוג הריבית יכול להשפיע על החזרי הלוואה. הלוואה יכולה להיות צמודת פריים, המהווה את מחיר הכסף שנקבע על ידי בנק ישראל, הריבית בהלוואה זו תשתנה בהתאם לשינויי הפריים. כמו כן הלוואה יכולה להיות צמודת מדד. לריבית של הלוואה זו יתווסף מדד המחירים לצרכן ועל כן הריבית תשתנה בהתאם לשינויי המדד. בנוסף לכך, הלוואה יכולה להיות למשך תקופות שונות ובאופניי החזרה שונים.
הלוואת גישור, לדוגמא, תאפשר ללווה להחזיר במשך תקופה מסוימת רק את הריבית עליה, בעוד סכום הקרן (הסכום שהולווה) יוחזר בתום תקופה זו. כמו כן, הלוואת שפיצר תאפשר החזרת הקרן והריבית עם תחילת התקופה שנקבעה בין המלווה ללווה. הלוואה ממקורות בנקאיים מרבית הבנקים בישראל מציעים הלוואה בנקאית בה תנאי החזרי הקרן והריבית נקבעים בהתאם לצרכיו של המבקש.

על הריבית על הלוואת

הריבית בהלוואות המוצעות על ידי הבנקים תהיה לרוב ריבית פריים. ישנם מספר סוגים של הלוואה, הכוללים בין היתר הלוואת אקספרס או הלוואה מיידית, הלוואה לכל מטרה והלוואות ייעודיות ועוד יותר חשוב הלוואות לעסקים. לרוב, הבנקים דורשים ערבים או שיעבוד נכס כלשהו בבקשת הלוואה על סכום כספי גבוה. הלוואה ממקורות חוץ בנקאיים קיימים מוסדות פיננסים רבים המציעים הלוואה. ביניהם ניתן למצוא את חברות האשראי השונות, חברות המתמחות במימון חוץ בנקאי, חברות ביטוח ועוד.
בנוסף לכך, חברות רבות המוכרות נכסים למיניהם מציעות הלוואה לשם מימון רכישת הנכסים. בין חברות אלו נכללות חברות כלי רכב, חברות נדל”ן ועוד. גם חברות הליסינג מאפשרות הלוואה, בה החברה מחכירה נכס כלשהו תמורת החזר כספי לתקופה מסוימת.

ניתן לראות כי קיימים סוגים שונים ומגוונים של הלוואה, בהתאם לצרכיו של המבקש אותה ולפי מצבו הכספי. עם זאת, במידה ואתם שוקלים לקחת הלוואה, יש לבדוק לפני כן מהי ההלוואה המתאימה לכם ביותר. כדאי להתייעץ עם יועץ כלכלי מוסמך, שיאפשר לכם לבחון האם תוכלו לעמוד בהחזרי ההלוואה, בייחוד אם מדובר בסכום כספי גבוה. לא כדאי להתחייב ללקיחת הלוואה אשר בסופו של דבר לא תוכלו לעמוד בתשלומים שלה ותיכנסו לחובות, אותם אתם לא מסוגלים להחזיר.